خلاصه ای از
کتاب، فوتبال و خیلی چیزهای دیگر...

مطالب برگزیده

  • تساوی با طعم چیپ

   نوشته شده در دوشنبه, 13 آبان 1398 04:52
  • باران مقصر نبود

   نوشته شده در شنبه, 26 مرداد 1398 09:07
  • اراده های پولادین

   نوشته شده در شنبه, 26 مرداد 1398 09:07
  • سپاهان از خودش باخت

   نوشته شده در شنبه, 26 مرداد 1398 09:06
  • برنده

   نوشته شده در شنبه, 26 مرداد 1398 09:06
  • دمتون گرم

   نوشته شده در شنبه, 26 مرداد 1398 09:05
  • شبهای تابستان

   نوشته شده در شنبه, 26 مرداد 1398 09:05