خلاصه ای از
کتاب، فوتبال و خیلی چیزهای دیگر...

خلاصه کتاب

نام اصلی کتاب Deception Point یعنی نقطه ‎ی فریب است اما مترجم یا ناشر ترجیح داده است اسمش رابگذارد حقیقت یخی. در…
دوشنبه, 13 آبان 1398 04:40
شنبه, 26 مرداد 1398 09:05
شنبه, 26 مرداد 1398 09:05