هر سین «هفت سین» نماد چیست؟

هفت چین یا هفت شین یا هفت سین؟

در زمان هخامنشیان برای نوروز سفره «هفت چین» می‌چیدند، در هفت ظرف چینی غذا می‌گذاشتند.

دربرخی نقل‌ها گفته شده پیش از اسلام در زمان ساسانیان، چیدن سفره‌ای به نام «هفت شین» مرسوم بوده که در آن شربت، شمشاد، شراب، شهد(عسل) و شقایق یا شاخه نبات قرار می‌دادند. با ورود اسلام به ایران و حرام بودن شراب، چون سرکه را همزاد شراب می‌دانستند در نتیجه جای شراب بر سفره قرار دارند و «هفت شین» به «هفت سین» تغییر یافت.

هفت تا سین

عدد هفت در باورهای ایرانی اهمیت ویژه‌ای دارد «هفت» در زبان زرتشتی «امرداد» نامیده می‌شود که به معنای جاودانگی و زندگی است. عدد هفت مفاهیمی چون خوش یمنی، انرژی مثبت و فال نیک را القا می‌کند و به طور مکرر در ادبیات به کار رفته است: هفت خان رستم و اسفندیار، هفت رنگ رنگین کمان، هفت روز هفته و... .

اولین سین: سبزه

اصلی‌ترین نماد «هفت سین» به سبزه می‌رسد. سبزه در باور ایرانیان نماد روزی، سرسبزی و برکت است و به عنوان پیوند میان انسان و طبیعت معرفی می‌شود.

دومین سین: سیر

سیر نماد پاکی، میکروب زدایی و زدودن چشم زخم است. زرتشتیان معتقد بودند بوی سیر سبب گریان شدن دیوان می‌شود. سیر به معنای چشم و دل سیر هم کاربرد دارد.

سومین سین: سنجد

سنجد نماد فرزانگی، با خویش عهد بستن و زایش است و میوه سنجد در هنگام باروری، رایحه‌اش در فضا پخش می‌شود و سبب تقویت قوای احساسی آدمی می‌گردد؛ به همین رو نماد عشق به یکدیگر نیز هست.

چهارمین سین: سیب

سیب نمادی از زیبایی، سلامتی و تندرستی است، سیب را به عنوان نشانی از دوری گزند و بدخواهی بر سفره هفت سین قرار می‌دهند.

پنجمین سین: سمنو

سمنو نماد شکیبایی، مقاومت، باروری و زایش گیاهان است؛ پیشینیان اعتقاد داشتند قرار دادن سمنو در سفره هفت سین، فزونی برکت و نعمت در زندگی را خواهد داشت.

ششمین سین: سرکه

سرکه نماد تسلیم و رضایت دادن است. سرکه سفره هفت سین یادآور می‌شود در برابر ناملایمات پذیرش داشته باشیم. برخی دیگر نیز معتقدند سرکه، سحر و جادو را باطل می‌کند.

هفتمین سین: سماق

سماق نماد عشق، محبت و بردباری است، در گذشته رسم بوده تا پدر خانواده سماق را بر سر سفره قرار دهد.

در رسم سفره چینی در کنار هفت تا سین، ماهی، آیینه، سکه و... گذاشته می‌شود که هر کدام مفهومی را در بر دارد:

  • آیینه: نماد روشنی است و جایگاه آن در بالای سفره قرار دارد.
  • کتاب مقدس: نماد ایمان، هر خانواده‌ای متناسب با مذهب خویش کتاب آسمانی در سفره قرار می‌دهد.
  • سکه: «سین» امروزی که در گذشته جز هفت سین نبوده نماد برکت و دارایی است.
  • تخم مرغ: نماد زایش و استمرار زندگی، که به شکل‌های زیبا مزین می‌شود.
  • ماهی قرمز: نماد زندگی، تکاپو و زایش است که برگرفته از نماد سال نو چینی‌ها می‌باشد و گفته می‌شود در گذشته هم‌چون نقاشی کمال‌الملک چنین رسمی نبوده است. چینی‌ها با رها کردن ماهی قرمز معتقدند زندگی جریان دارد!
  • شمع: نماد فروغ و روشنایی است.
  • سنبل: نماد شادی، طراوت و نیکی است و چون در اول بهار می‌روید، به عنوان نماد فصل بر سفره جای می‌گیرد
مطالب مشابه